Tarieven

Tarieven Yoga in het Spuithuis

 

Lesblok van 10 lessen 80,00
Proefles 5,00
Losse les 10,00

zie voor tarieven de lorzie: www.evean.nl

budoclub: www.budoclubkrommenie.nl`

Zomervakantie

In de zomervakantie betaal je geen abonnementsgeld.

Algemene voorwaarden yoga

 • Het lesgeld dient voor het eerste lesblok te zijn voldaan op bankrekeningnummer NL25ABNA0973500646 t.n.v. Y. Hageman te Krommenie o.v.v. je naam.
 •  Deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico van de cursist. Flowings kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de cursist noch voor diefstal of beschadiging van goederen van de cursist.
 • De cursist dient lichamelijke en/of psychische klachten te melden. Bij twijfel dient de huisarts te worden geraadpleegd.
 • Flowings behoudt zich het recht voor cursisten deelname aan de lessen te weigeren indien hier gegronde redenen voor zijn.
 • Flowings heeft het recht lesdagen/ lestijden te wijzigen.
 • Indien noodzakelijk kan Flowings de algemene- en betalingsvoorwaarden tussentijds aanpassen.
 • In geval van klachten met betrekking tot Flowings dient de cursist zich in eerste instantie altijd te wenden tot Yvonne Hageman.
 • De cursist dient zich te houden aan de huisregels van de yogastudio.
 • Deelname aan de lessen betekent akkoord gaan met deze algemene- en betalingsvoorwaarden en hiernaar te handelen.

Huisregels

 • Heb respect voor je eigen mogelijkheden en grenzen, wees eerlijk naar jezelf toe.
 • Een ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces, heb respect voor ieders leerproces en levensweg.
 • We zijn gelijkwaardig, we zijn allemaal spiegels voor elkaar.
 • Privacy: alles wat besproken of gedeeld wordt, blijft binnenskamers.
 • Wees op tijd voor de les.
 • Zet je mobiele telefoon uit tijdens de les.
 • De yogastudio mag niet betreden worden met schoenen aan.

Algemene voorwaarden Yogaretreat:

 • Betalingsvoorwaarden
  Inschrijven kan via e-mail, of telefonisch. Bij inschrijving doe je een aanbetaling van € 200,-.
  Na ontvangst van de aanbetaling wordt de inschrijving definitief.
  Het restant van het cursusgeld dient één maand voor aanvang van de cursus te worden overgemaakt. 
 • Annulering
  Voor het geval dat de cursist niet aan de cursus kan deelnemen, zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van kracht:
  Annulering van de cursus dient te gebeuren per brief of e-mail.
  Bij annulering tot aan vier weken vóór de eerste cursusdatum wordt het cursusgeld teruggestort, min de 200 euro administratiekosten.
  Bij annuleren binnen vier tot twee weken voor de eerste cursusdatum wordt 50 % van het cursusbedrag teruggestort.
  Bij annulering binnen twee weken voor de eerste cursusdatum is er geen teruggave van het cursusgeld meer mogelijk.
  Als om wat voor reden dan ook Flowings de cursus annuleert dan zal het volledige bedrag, dus inclusief aanbetaling, worden terugbetaald aan de cursist.
 • Grootte van de groepen
  We gaan uit van ten minste 8 en maximaal 12 deelnemers. In het geval van te weinig deelnemers worden de kosten teruggestort.
  Je krijgt hiervan tijdig bericht.